UW BROWSER WORDT NIET ONDERSTEUND

Onze website heeft geconstateerd dat u een oude browser version gebruikt. Om er zeker van te zijn dat onze website volledig werkt zonder problemen adviseren wij u de browserversie te updaten (or download een nieuwe browser) door op onderstaande link te klikken. Update uw browserversie hier

×

Selecteer uw land en taal

    Annuleren

Mogelijke vertragingen

- Lees meer

Leveringsvoorwaarden Tyres in Stock

Tyres in Stock Nederland B.V.
Oostelijke Randweg 42A
4782 PZ Moerdijk 
T 078-6823333 
F 078-6816416 
E info@tyresinstock.com 
I www.tyresinstock.com 


ALGEMEEN


Deze leveringsvoorwaarden maken samen met de algemene voorwaarden deel uit van de koop-/verkoopovereenkomst van Tyres in Stock Nederland B.V. In deze leveringsvoorwaarden wordt uiteengezet hoe Tyres in Stock Nederland B.V. omgaat met leveringen (aan- en verkoop) en de daarbij geldende betalingsvoorwaarden. 

1. LEVERINGEN


De levering van de bestelde autobanden geschiedt door middel van gerenommeerde pakketdiensten. Tyres in Stock Nederland B.V. heeft niet in de hand welke pakketdienst uw levering bezorgt. Tyres in Stock Nederland B.V. wil niet verdienen op de transportkosten. We berekenen de aan ons gerekende kosten direct door, zowel heen als retour. 

2. LEVERTERMIJN


De op de website genoemde levertermijnen zijn indicatief. Tyres in Stock Nederland B.V. garandeert geen specifieke levertermijn; de levering van het pakket wordt wel gegarandeerd. Zodra het pakket door onze administratie is verwerkt, worden verzendkosten en indien van toepassing BEM- milieuheffing gerekend. Bij eventuele retouren (zie artikel 6) worden retourkosten en administratiekosten gerekend, tenzij de retournering een gevolg is van een fout van Tyres in Stock Nederland B.V. 

Bestellingen die vóór 12 uur ’s middags worden geplaatst, worden diezelfde dag nog verwerkt in het bestelsysteem van Tyres in Stock Nederland B.V. en doorgegeven aan onze leveranciers. 

3. CONTROLE VAN DE LEVERING


Bij aanname, dus nog voordat de handtekening gezet wordt, dient de zending gecontroleerd te worden op o.a. aantal, maat en type band. Eventuele afwijkingen dienen op de afleverbon genoteerd te worden. Na aanname is Tyres in Stock Nederland B.V. niet langer verantwoordelijk voor de zending, hetgeen inhoudt dat de factuur betaald dient te worden. 

4. VERZENDINGEN


Voor het per pakketdienst verzenden van de banden rekent Tyres in Stock Nederland B.V. verzendkosten. Voor de geldende verzendkosten verwijzen we u naar artikel 12. 

Het aantal pakketten dat verstuurd wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de banden. In één pakket kunnen twee banden met als bovengrens 225/40R18. Binnen dit artikel gelden de volgende uitzonderingen: 

- Voor banden die groter zijn dan 225/40R18 geldt één band per pakket. - Banden voor 4 x 4 auto’s en bestelwagens worden altijd per stuk verpakt. 
- LET OP: Tyres in Stock Nederland B.V. levert géén truckbanden! 

De verzendkosten zijn inclusief weigering. Indien vóór de levering bekend is dat het pakket foutief is (annulering), kunnen de banden bij de pakketdienst geweigerd worden. Er worden dan geen retour(verzend)kosten gerekend, maar wel verzend- en administratiekosten. Na het laden van de banden is annulering niet meer mogelijk. De banden worden naar het door u opgegeven adres verstuurd, de verzendkosten worden altijd aangerekend. Meer over annuleren vindt u onder artikel 6 en 7. 

5. MILIEUHEFFING


Naast transportkosten rekent Tyres in Stock Nederland B.V. een milieuheffing. Deze bijdrage is vastgelegd in het besluit ‘Beheer Autobanden’ van de Vereniging Band en Milieu. Als lid van deze vereniging (lidnummer 99) draagt Tyres in Stock bij aan een gestructureerde inzameling en milieuverantwoordelijke herverwerking van gebruikte autobanden. De kosten van de milieuheffing vindt u onder artikel 12. 

6. ANNULERING / RETOUREN MET PAKKETDIENST


Als algemene regel geldt dat Tyres in Stock Nederland B.V. geen banden retour neemt. Tyres in Stock Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de klant. Verkeerde bestellingen die het gevolg zijn van een fout in onze eigen administratie worden natuurlijk wel en zonder verdere kosten retour genomen. 

Op de algemene regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing: 
- Banden die tijdig (dus voor het laden) worden geannuleerd, worden zonder kosten retour genomen. Hiervoor worden wel verzend- en administratiekosten gerekend. Meer over annuleren vindt u onder artikel 7. 
- Banden die na overleg met Tyres in Stock Nederland B.V. retour gestuurd worden na levering. Dit geschiedt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer er een dringende reden aan ten grondslag ligt. In dit geval worden retour- en administratiekosten gerekend. Meer over retouren vindt u onder artikel 8. 

7. ANNULEREN


Indien u een pakket annuleert dat reeds door ons verwerkt is (maar nog niet geladen), rekenen wij administratie- en verzendkosten door. U hoeft in dit geval dus geen retourkosten te betalen. In geval van annulering doen wij onze uiterste best om de bestelling ook te annuleren bij onze leveranciers. Hierop kunnen wij echter geen garantie geven. 

8. RETOURKOSTEN


Over het algemeen geldt dat Tyres in Stock Nederland B.V. geen banden retour neemt, tenzij er een fout heeft plaatsgevonden in de eigen administratie. In enkele uitzonderlijke gevallen worden de banden eventueel wel retour genomen (zie artikel 6). In die gevallen gelden retour (verzend)kosten van € 20,00 per pakket. De aankoopprijs wordt, met aftrek van 10%, aan u gecrediteerd. Binnen dit artikel zijn de volgende regels van toepassing: 
- In één pakket kunnen twee banden met als bovengrens 225/40R18. 
- Voor banden die groter zijn dan 225/40R18 geldt één band per pakket. 
- Banden voor 4 x 4 auto’s en bestelwagens worden altijd per stuk verpakt. 

9. BETALINGEN


Betalingen geschieden conform de op onze factuur aangegeven betalingstermijn en – voorwaarden. Overschrijvingen dienen te gebeuren op Rabobank (IBAN) nummer NL21 RABO 0143447254  ten name van Tyres in Stock Nederland B.V. te Moerdijk. Totdat de banden betaald zijn, blijven zij eigendom van Tyres in Stock Nederland B.V. 

10. ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Op al onze leveringen en/of diensten zijn de algemene voorwaarden voor de zakelijke markt van Vereniging VACO van toepassing. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek gratis toegezonden, zijn in ons bedrijf te verkrijgen, zijn te downloaden via onze website www.tyresinstock.com en kunnen bij de Kamer van Koophandel Den Haag worden opgevraagd (gedeponeerd onder dossiernummer 53034309 op 1 September 2011). 

11. GELDENDE TARIEVEN (STAND PER OKTOBER 2010)


Voor het versturen van uw bestelling rekent Tyres in Stock Nederland B.V. verzendkosten. Dit verschilt per leverancier en wordt transparant weergegeven in onze webshop. Dit varieert van franco leveringen tot maximaal € 10,00 per pakket. Hoeveel pakketten er verstuurd worden, is afhankelijk van het aantal en de grootte van de banden (zie artikel 4). De eilandentoeslag bedraagt € 7,50 per pakket. De milieuheffing bedraagt € 1,30 per band. 

12. GELDIGHEID


Tyres in Stock Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de leveringsvoorwaarden te wijzigen. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte. Op onze algemene voorwaarden, die tevens deel uitmaken van de koop-/verkoopovereenkomst, is het algemeen Nederlands recht van toepassing.