UW BROWSER WORDT NIET ONDERSTEUND

Onze website heeft geconstateerd dat u een oude browser version gebruikt. Om er zeker van te zijn dat onze website volledig werkt zonder problemen adviseren wij u de browserversie te updaten (or download een nieuwe browser) door op onderstaande link te klikken. Update uw browserversie hier

×

Selecteer uw land en taal

    Annuleren

Spelregels spaarsysteem

Bij Tyres in Stock Nederland B.V. kunt u gebruik maken van een Spaarsysteem waarbij u kunt sparen voor verschillende producten. Hierbij zijn de volgende algemene spaarvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van het Tyres in Stock Spaarsysteem verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene spaarvoorwaarden en gaat u hiermee akkoord.

Punten sparen

Per debiteur is het mogelijk om punten te sparen op één bestelaccount. Punten worden alleen verstrekt bij de bestellingen die op onze website worden geplaatst. De gespaarde punten worden per order berekend. Afronding van gespaarde punten zal per order naar beneden plaatsvinden. Op het moment dat u de factuur ontvangt worden de punten toegevoegd. Wanneer er sprake is van retourneringen, reclameringen en annuleringen van bestellingen, waarbij punten zijn gespaard dan zal het betreffende aantal punten in mindering worden gebracht. De door u gespaarde punten kunt u inwisselen voor de beschikbare spaarproducten in het spaarsysteem tegen het daarbij aangegeven aantal punten. Indien producten tegen een onjuist aantal punten zijn vermeld dan behoudt Tyres in Stock Nederland B.V. zich het recht voor de order te annuleren. De besteedde punten zullen worden teruggestort.

Geldigheidsduur gespaarde punten

De geldigheid van uw spaarpunten zijn tot één jaar na orderdatum geldig. Daarna worden uw punten afgeschreven. Met andere woorden: U heeft 1 jaar de tijd om uw gespaarde punten te besteden.

Voorbeeld: De punten gespaard op 30-09-2013 zijn geldig tot 30-09-2014 enzovoorts.

Wanneer u 1 jaar of langer niet actief bent als klant bij Tyres in Stock vervallen uw punten, en wordt uw saldo automatisch teruggeboekt naar 0. Punten die gespaard zijn kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten uit het spaarsysteem. Tyres in Stock Nederland B.V. is niet gehouden tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden goederen.

Levering van spaarproduct

Gebreken in de geleverde producten dienen binnen zeven dagen gemeld te worden bij Tyres in Stock Nederland B.V.. Het is niet toegestaan de geleverde goederen zonder toestemming van Tyres in Stock Nederland B.V. terug te zenden. Deze toestemming wordt enkel gegeven in het geval van fabricage- en/of leveringsfouten. De goederen in kwestie dienen dan in de originele verpakking te worden teruggezonden.

Aansprakelijkheid

Tyres in Stock Nederland B.V. kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd gebruik van de spaarpunten/ frauduleus inwisselen van de punten. Ook indien u spaart in groepsverband kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Indien u vermoedt dat er een foutieve bij- of afschrijving heeft plaatsgevonden dan bent u verplicht dit schriftelijk te melden bij Tyres in Stock Nederland B.V.
Fiscale consequenties voortvloeiend uit het spaarsysteem zijn voor de klant.

Wijzigingen

Tyres in Stock Nederland B.V. behoudt zich het recht om spaarproducten in te trekken, deze te wijzigen of nieuwe toe te voegen. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.
Tevens behouden wij ons het recht voor het benodigd aantal punten dat voor een spaarproduct ingewisseld moet worden, te wijzigen.

Beëindiging deelname

U bent te allen tijde gerechtigd uw deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. Dat kunt u doen door het team van Tyres in Stock op te hoogte te brengen per e-mail.
In geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, u in strijd handelt met deze voorwaarden, u misbruik maakt van de rechten die u heeft als deelnemer aan het spaarsysteem, of indien u op enige andere wijze handelt zodat schade wordt berokkend aan ons, zijn wij gerechtigd, onder voorbehoud van al onze overige rechten, uw inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en de bijgeschreven punten op uw rekening te annuleren.
Wij behouden ons het recht voor de waarde van de spaarpunten of de invulling van het spaarsysteem aan te passen of het spaarsysteem te beëindigen. In geval van beëindiging heeft u nog zes maanden het recht om de op uw account bijgeschreven punten te verzilveren.

Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze service en het spaarsysteem kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Uw klacht kunt u kenbaar maken door een email te sturen naar: info@tyresinstock.com.

Tot slot

Wij zijn gerechtigd deze algemene spaarvoorwaarden te wijzigen en zullen u hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene spaarvoorwaarden treft u aan op https://www.tyresinstock.com/nl/nl/klant/spaarsysteem/#/. Na wijziging van de algemene spaarvoorwaarden komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.